سامانه قرعه کشی شهر زندگی 6
فقط فیش های واریزی در سال 1395 قادر به ثبت نام هستند.
تاریخ برگزاری قرعه کشی 18ام فروردین ماه 1396 می باشد.
/ / فقط سال 95 قابل قبول است

اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار
در صورت بروز مشکل با شماره 44241782 تماس حاصل نمایید.